Tallinna Nõmme Põhikooli põhimäärus


Kehtestatud Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2011.a määrusega nr 17

Põhimääruse dokument asub SIIN

Kehtestatud Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2011.a määrusega nr 17

Põhimääruse dokument asub SIIN