Meie koolist

Avalik teave


 • Päästeameti ettekirjutused - ei ole
 • Riigihanked – kättesaadav riigihangete registrist
 • Eelarvega seonduv teave – kättesaadav Tallinna veebilehelt
 • Jõustunud kohtulahendid – ei ole
 • Tellitud uuringud ja analüüsid – ei ole
 • Ostumenetlusega riigihangete korraldamise eest vastutavaks isikuks on majandusjuhataja Epp Aasa
 • Dokumendiregister alates 03.11 2022 
 • Päästeameti ettekirjutused - ei ole
 • Riigihanked – kättesaadav riigihangete registrist
 • Eelarvega seonduv teave – kättesaadav Tallinna veebilehelt
 • Jõustunud kohtulahendid – ei ole
 • Tellitud uuringud ja analüüsid – ei ole
 • Ostumenetlusega riigihangete korraldamise eest vastutavaks isikuks on majandusjuhataja Epp Aasa
 • Dokumendiregister alates 03.11 2022