Koolielu

Raamatukogu


AVATUD

E-N kell 9.00-15.00
R kell 9.00-14.00

Kooli raamatukogu teenindab kõiki oma kooli õpilasi ja
töötajaid. Iga õpilane saab sügisel tasuta kõik õppetööks
vajalikud õpikud ja töövihikud.

I-IV klassidele jagab õpikud klassijuhataja või aineõpetaja.
V-IX klassid saavad õpikud kooli raamatukogust nädal enne
uue õppeaasta algust vastavalt graafikule (info kooli
kodulehel).

Kui õpilane ei saa ise määratud päeval õpikutele
järele tulla, võib seda teha lapsevanem, õde, vend või sõber.

Kõik õpikud ja laenutatud ilukirjandus tuleb tagastada
kevadel, hiljemalt kaks päeva enne kooliaasta lõppu.
Suvetöölised tagastavad vastava õppeaine õpiku suvetöö
lõppedes, kõik teised õpikud aga kevadel.

Kadunud või rikutud õpiku asemele on vaja osta uus kas
raamatupoest või kirjastuse e-poest. (kirjastused koha peal
eraisikuid ei teeninda.)

Uue õppeaasta õpikuid ei saa enne, kui kõik eelmised on
tagastatud.

Õpilastel on võimalik vaheaegadel raamatukogus lugeda
põnevaid raamatuid, ajakirju või mängida kabet-malet.

Raamatukogus hoia palun vaikust.

Raamatukogu juhataja Inna Kopli (innkop@gmail.com)

AVATUD

E-N kell 9.00-15.00
R kell 9.00-14.00

Kooli raamatukogu teenindab kõiki oma kooli õpilasi ja
töötajaid. Iga õpilane saab sügisel tasuta kõik õppetööks
vajalikud õpikud ja töövihikud.

I-IV klassidele jagab õpikud klassijuhataja või aineõpetaja.
V-IX klassid saavad õpikud kooli raamatukogust nädal enne
uue õppeaasta algust vastavalt graafikule (info kooli
kodulehel).

Kui õpilane ei saa ise määratud päeval õpikutele
järele tulla, võib seda teha lapsevanem, õde, vend või sõber.

Kõik õpikud ja laenutatud ilukirjandus tuleb tagastada
kevadel, hiljemalt kaks päeva enne kooliaasta lõppu.
Suvetöölised tagastavad vastava õppeaine õpiku suvetöö
lõppedes, kõik teised õpikud aga kevadel.

Kadunud või rikutud õpiku asemele on vaja osta uus kas
raamatupoest või kirjastuse e-poest. (kirjastused koha peal
eraisikuid ei teeninda.)

Uue õppeaasta õpikuid ei saa enne, kui kõik eelmised on
tagastatud.

Õpilastel on võimalik vaheaegadel raamatukogus lugeda
põnevaid raamatuid, ajakirju või mängida kabet-malet.

Raamatukogus hoia palun vaikust.

Raamatukogu juhataja Inna Kopli (innkop@gmail.com)