Meie koolist

Arenev ja õppiv kool – alati loov.


Missioon

Kooli missioon on tagada igakülgsed võimalused põhihariduse omandamiseks vastavalt riiklikule õppekavale.  

Missioonist johtuvalt seab kool endale ülesande nii vahetu õpetamise ja kasvatamise kui ka huvitegevuse kaudu väärtustada:

 • kooli eesti rahvuskultuuri ja euroopa haridusruumi osana;
 • kooli Nõmme asumite traditsioonide kandjana;
 • kaasaegset õpikeskkonda, -meetodeid ja -vahendeid;
 • isiksuse arengust lähtuvat vaba ja teadlikku valikut;
 • terveid eluviise.

 

Põhiväärtused

 • Professionaalsus;
 • Pühendumus;
 • Koolirõõm; 
 • Austus ja koostöö;
 • Loov, sõbralik ja turvaline õpikeskkond;
 • Õppija innustamine ja õpihimu säilitamine.

Missioon

Kooli missioon on tagada igakülgsed võimalused põhihariduse omandamiseks vastavalt riiklikule õppekavale.  

Missioonist johtuvalt seab kool endale ülesande nii vahetu õpetamise ja kasvatamise kui ka huvitegevuse kaudu väärtustada:

 • kooli eesti rahvuskultuuri ja euroopa haridusruumi osana;
 • kooli Nõmme asumite traditsioonide kandjana;
 • kaasaegset õpikeskkonda, -meetodeid ja -vahendeid;
 • isiksuse arengust lähtuvat vaba ja teadlikku valikut;
 • terveid eluviise.

 

Põhiväärtused

 • Professionaalsus;
 • Pühendumus;
 • Koolirõõm; 
 • Austus ja koostöö;
 • Loov, sõbralik ja turvaline õpikeskkond;
 • Õppija innustamine ja õpihimu säilitamine.